«EasyBasket for alle» er et kompetanseutviklingsprosjekt for barneskoler i Norge.

Norges fremste kompetansesenter innen basketball skal skape et pedagogisk-, inkluderende- og engasjerende lavterskeltilbud for barn ved å styrke lærernes kompetanse innen progresjonsrettet ballspillaktivitet.

Vilkår

I sentrum for prosjekt «EasyBasket for alle» står den enkelte barneskole. Her er de vilkårene som gjelder for den enkelte barneskole (i perioden 2017-2019, gjelder for skoler i Bergensområdet):

Program:

Periode 1 (høst 2017):

Periode 2 (vår 2018):

Struktur/rammer/hjelpemidler:

I prosjektet «Easybasket for alle» benyttes:

Metodikk:

Arenaer:

Produkt:

Oppstart:

Klassetrinn:

Perioder:

Verdi:

Pedagogisk veiledning: Prosjektet er verdsatt til kroner 4.900 per klasse per skoleår for pedagogisk veiledning. For 3 paralleller på to trinn vil reell kostnad dermed være kroner 29.400,- per skoleår. Ball: Alle barna som deltar får utdelt en gratis ball (verdi: 65,- per ball) Etter prosjektperioden vil prosjektet kunne videreføres uten ekstern støtte med tilsvarende betalingsmodell.

Prosjektet er GRATIS i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019, fordi prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen SR-Bank.

 • Skolen signerer for deltagelse i prosjektperioden (2 skoleår)
 • Det er gratis deltagelse i prosjektperioden (eksterne kurs må dekkes av skolen).
 • Skolen deltar i to perioder
  • Pedagog fra Bergen Ballklubb gjennomfører orienteringsmøte for alle lærere på 6. trinn. Det gis informasjon om tiltaket, innhold og pedagogisk plattform. Varighet: 45 minutter (25 minutter informasjon og 20 minutter til spørsmål og avklaringer)
  • Pedagog gjennomfører fire veilederbesøk per klasse i løpet av høsten (fire uker). Pedagogen benytter ordinær undervisningstid (i faget kroppsøving) og ordinær lærer må være tilstede i alle timer. Lærerne skal gradvis ta over undervisningen.
  • Alle lærere mottar tilbud om grunnleggende trenerutdanning i regi av Norges basketballforbund (ekstra kostnad)
  • Skolegårdspraksis gjennomføres. Pedagogen fra Bergen Ballklubb stiller med ekstra kurv i storefri og underviser i ulike aktiviteter for skolegårdsaktivitet.
  • Skolegårdspraksisen følges opp med en illustrert A3 plakat med illustrasjon av relevante øvelser. 60 minutters gjennomgang for personale (lærere og assistenter).
  • Pedagog fra Bergen Ballklubb gjennomfører orienteringsmøte for alle lærere på 3. trinn. Det gis informasjon om tiltaket, innhold og pedagogisk plattform. Varighet: 45 minutter (25 minutter informasjon og 20 minutter til spørsmål og avklaringer)
  • Pedagog gjennomfører fire veilederbesøk per klasse i løpet av våren (fire uker). Pedagogen benytter ordinær undervisningstid (i faget kroppsøving) og ordinær lærer må være tilstede i alle timer. Lærerne skal gradvis ta over undervisningen.
  • Alle lærere mottar tilbud om grunnleggende trenerutdanning i regi av Norges basketballforbund (ekstra kostnad)
  • Digitale hjelpemidler i form av webportalen www.easybasket.no
  • En egen mobil-app som pedagogisk støtte og registrering av aktivitet
  • Påmeldingsportal for avslutningsarrangement (www.basketmesterskap.no)
  • Ballavvenning
  • Alle deltar
  • Rammer
  • Utvikle
  • Kroppsøvingstime
  • Skolegård
  • EB + EBC arrangement
  • Basketmesterskap (tilknyttet)
  • Easybasket for alle
  • Easybasket.no
  • Easybasket for alle, instruktørapp
  • Baller
  • Drikke
  • Drakter
  • Basketmesterskap.no
  • 16. oktober 2017
  • 6. klasse i første periode
  • 3. og 6. klasse i andre periode
  • 4 uker med ukentlig besøk